radyoata, radyo ata, ata radyo, radyoatafm

CHP "Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor"
CHP'de mevcut tüzüğün 14 maddesinde değişiklik öngören yeni tüzük taslağındaki değişikliklerden bazıları şöyle; “Yeni tüzükte ‘Güçlü genel sekreterlik’ ve partiye kayıtlı üyelerle önseçim öngörülüyor”
CHP

■ Parti Meclisi tarafından 14 kişi olarak seçilen Merkez Yönetim Kurulu, partinin en üst yönetim organıdır. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sayman ve diğer üyelerden oluşacak.

■ Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Parti Meclisi Üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilecek.  Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Başkanın onayı ile 6 Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman seçecek. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter yardımcılarının görev alanları, Genel Başkan ve Genel Sekreterin istişare ve uyumu ile belirlenecek.

■ Genel Başkanın yokluğunda, Genel Sekreter; Genel Başkan vekili olarak Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek. Partinin idari ve mali işlerini Genel Sayman yürütecek.

■ Genel Sekreter, kurulca verilen kararları uygulayacak. Parti örgütü ile ilişkileri Genel Sekreterlik yürütecek. TBMM Grubu, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi ile partili  Yerel Yönetimler arasındaki ilişkileri Genel Sekreter düzenleyecek.

"Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor"

Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor. Vekil adayı olmak isteyenleri yakından ilgilendiren değişiklik önerisi şöyle:

■ TBMM seçimlerinde, parti adayları, partiye kayıtlı üyelerin katılacağı ön seçimle saptanacak. Önseçim, yargı denetiminde yapılacak. Parti Meclisi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37/2 maddesine göre yüzde 5 merkez adayı/kontenjan için yeteri kadar sırayı ayırabilecek.

■  Bir seçim çevresinde il başkanlığının görüşü alınarak ancak iki sıra ayrılabilecek. Bir kişi, iki dönem  üst üste merkez /kontenjan adayı gösterilemeyecek. Her kademedeki yöneticiler, il ve yüksek disiplin kurulu başkan ve üyeleri, önceki dönemlerdekiler de dahil mevcut milletvekilleri ile partili yerel yöneticiler merkez /kontenjan adayı olarak gösterilmeyecek.

"Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor"

Milletvekili adaylarının belirlenmesi de yeniden düzenleniyor. Vekil adayı olmak isteyenleri yakından ilgilendiren değişiklik önerisi şöyle:

■ TBMM seçimlerinde, parti adayları, partiye kayıtlı üyelerin katılacağı ön seçimle saptanacak. Önseçim, yargı denetiminde yapılacak. Parti Meclisi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37/2 maddesine göre yüzde 5 merkez adayı/kontenjan için yeteri kadar sırayı ayırabilecek.

■  Bir seçim çevresinde il başkanlığının görüşü alınarak ancak iki sıra ayrılabilecek. Bir kişi, iki dönem  üst üste merkez /kontenjan adayı gösterilemeyecek. Her kademedeki yöneticiler, il ve yüksek disiplin kurulu başkan ve üyeleri, önceki dönemlerdekiler de dahil mevcut milletvekilleri ile partili yerel yöneticiler merkez /kontenjan adayı olarak gösterilmeyecek.

DİĞER HABERLER